ako si zostaviť rodokmeň
genealógia

historik

Rodopis a
genealógia

Základné genealogické pojmy

Rodopis , genealógia (z gréčtiny), je náuka o rodoch a rodinách.

Genealógia sa zaoberá skúmaním príbuzenského zloženia a z neho vyplývajúcich poznatkov po stránke biologickej, historickej, či sociologickej.

Rodopisné bádanie vychádza od jedinca - príslušníka rodu buď ako ploditeľa (rodičia) alebo ako splodeného (zrodeného), a podľa toho skúma jeho vzťahy k predkom (ascendentom) alebo k potomkom (Descendentom). Súhrn predkov jednotlivcových, ktorých počet sa od generácie ku generácii zdvojnásobňuje (2 rodičia, 4 dedovia a babky, 8 pradedov a prababičiek atď.), nazývame vývod.

Vývod zvykol byť hodnotený najmä po stránke právnej, keď sa riešilo napríklad nástupníctvo na trón, kde nárok predpokladal pôvod od určitého počtu predkov (4, 8, 16, 32 atď), prípadne určitú „kvalifikáciu“ (šľachtický pôvod). V dnešnej dobe je vývod dôležitou pomôckou v rodopisném skúmania . Zároveň znázorňuje vzájomné prestupovanie najrôznejších spoločenských vrstiev v jednotlivých rodoch. Potomstvo jednotlivcovo (páru jedincov) sa zahŕňa v rozrod, ak ide o všetkých potomkov po meči aj po praslici, alebo rodokmeň, pokiaľ sa prihliada iba na potomstvo mužského pohlavia.

sociológ

Priezviská
na Slovensku

výskyt a početnosť priezvisk na Slovensku.

Databáza priezvisk na Slovensku

Najkomplexnejšiu databázu vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku spracoval Peter Ďurčo a kolektív zo Slovenskej akadémie vied.

V roku 2003 sa na Slovensku evidovalo 185 288 priezvisk mužov a žien. Pri počte obyvateľov približne 5,4 milióna pripadá na jedno priezvisko zhruba 29 ľudí. Pri predpoklade, že polovica z uvedeného čísla sú muži a polovica ženy môžeme povedať, že na Slovensku žije okolo 92 600 rodov.

Najrozšírenejšie priezviská na Slovensku sú Horváth, Kováč, Varga, samozrejme spolu so svojimi ženskými variantami Horváthová, Kováčová, Vargová.

Samotná história priezviska je zas o niečom inom, tu vám asi nepomôže žiadna online databáza.

genealóg

Rodostrom
zadarmo

Získajte zadarmo šablónu na zostavenie rodostromu.

Rodostrom - tvorba záznamu o predkoch, potomkoch i príbuzných.

Zaujíma vás pôvod priezviska alebo len chcete poznať svojich predkov. V tom prípade sa určite pustite do vytvorenia vlastného rodostromu.

Na internete nájdete viaceré tipy ako na to. Ja vám odporúčam tento návod ako zistiť rodokmeň.

Pri práci sa vám určite zíde kvalitný genealogický program. Na výber je ich veľa – platené, aj tie zadarmo. Každý ponúka iné možnosti. Šablónu zadarmo ponúka napríklad Microsoft

Copyright © 2010, All Rights Reserved